WATOTO
Watoto.dk

Arbejdsgruppen for leg og læring i Tanzania


FAGLIG EKSPERTISE SØGES


Arbejdsgruppen for Leg og Læring


Med pædagogisk projekt i Tanzania opnåes utrolige resultater ved introduktion af leg i undervisningen


På kun fire måneder har vi oplevet:

Større elevdeltagelse       

Mere opmærksomme elever

Fagligt løft i alle fag

Bedre relationer mellem elever og lærere

Minimering af elevfravær

Mere motiverede lærere og elever 

Positiv opmærksomhed om skolen


Alt dette er opnået efter introduktion af simple spil og lege i en 1. klasse med ca. 130 elever i klassen i en time om ugen.

Kontakt os

Watoto – Arbejdsgruppen for leg og læring i Tanzania